Het Europa Lab

Europa Lab #4: Hoe realiseren we onze klimaat-ambities?

20:00- 22:00 UUR
Pleitzaal Huis73, Hinthamerstraat 72-74

Over klimaatzaken en burgerkracht, met Hoogleraar Klimaatbeleid en Recht, Marjan Peeters en directeur EnergieSamen, Siward Zomer.

Versnelling na versnelling

Europa is eindelijk in een versnelling geraakt met het klimaatbeleid. De Green Deal zet in op klimaatneutraliteit tegen 2050. ‘Fit for 55’ brengt ons naar 55% reductie CO2 in 2030. Daarbovenóp wordt nu gewerkt aan REPowerEU, een forse versnelling van de ontwikkeling van nieuwe energiebronnen. Er is geen andere macht in de wereld die zo hard aan de uitstoot-rem trekt als de EU. 

In het EuropaLab gaat een Burgerpanel aan de slag met hun vragen over Europa. Ze Bevragen samen met het publiek Hun GASTEN. tijdens een slotconferentie brengen ze verslag uit over hun bevindingen. Dat vormt de inspiratie voor een manifest voor de EU.

Ondanks Klimaatwetgeving toch Klimaatzaken?

Prachtige plannen. Maar na al dit ‘geweld’ van onderhandelingen en wetgeving, regende het ook waarschuwingen: is dit haalbaar? In Parijs (2015!) legden we ons al eerder vast op mooie doelen. Maar daarna moest Urgenda via de rechter de Staat er fijntjes aan herinneren dat meer actie nodig is. Wat betekent klimaatwetgeving in dit verband? Of moet de rechter blijven ingrijpen? Daarover spreekt hoogleraar Marjan Peeters (Milieubeleid en recht, gespecialiseerd in het Europees klimaatbeleid) met ons. 

Gebundelde burgerkracht

En wat te denken van de in Europa zo geliefde top-down benadering? Waar blijft de rol van de burger in dit hele plan? EnergieSamen bundelt burgerinitiatieven in Nederland en Europa, samen met Rescoop.eu om de transitie van onderop mogelijk te maken. Wat kunnen we leren van deze ontwikkelingen voor de gehele energie en koolstoftransitie?

Het EuropaLab duikt in de enorme klimaatambities en de vraag naar hoe we er voor kunnen zorgen dat ze ook werkelijkheid kunnen worden. 

GASTEN

  • Marjan Peeters, hoogleraar Milieubeleid en recht, gespecialiseerd in het Europees klimaatbeleid (Universiteit Maastricht). Ze richt zich in het bijzonder op klimaatbeleid en de vraag hoe er op een effectieve en efficiënte manier via wetgeving resultaten bereikt kunnen worden.
  • Siward Zomer is coöperatief directeur van Energie Samen de branchecoöperatie van energiecoöperaties en secretaris van de Europese federatie van energiecoöperaties REScoop.eu Hij zit namens de energiecoöperaties en agrariërs met windturbines aan de elektriciteitstafel van het klimaatakkoord. Siward nam zelf deel aan diverse burger-coöperaties en doet dat ook als bestuurder in zijn vrije tijd bij twee lokale energiecoöperaties in Amsterdam, De Groene Hub (Gaasperdam) en MeerEnergie (Watergraafsmeer).  

PROGRAMMA DONDERDAG 23 JUNI 2022

19.30 Start inloop 
20.00 Start programma
22.00 Einde programma.

ONLINE MEEPRATEN OVER DE TOEKOMST VAN EUROPA? DAT KAN OP KENNISCLOUD.NL
Wil je graag online meepraten over de toekomst van Europa? Op www.kenniscloud.nl vind je het online-discussie-forum van het EuropaLab. Daar zullen we in de laatste maand van het EuropaLab dagelijks het gesprek voeren over voorgestelde ideeën door het BurgerPanel van het EuropaLab. Ga naar www.kenniscloud.nl, maak een account aan en zoek naar het EuropaLab! Daar tref je de verschillende discussiefora aan.

LOCATIE EUROPALAB
Pleitzaal, Hinthamerstraat 72-74, Huis73
RUW is powered by Huis73

HET EUROPALAB WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE EU.