POST-LOCKDOWN: NOOIT MEER TERUG NAAR NORMAAL!

20:00- 21:30 UUR
HUIS73, HINTHAMERSTRAAT 72

Vrije Toegang! Maximaal 60 zitplaatsen beschikbaar, we houden afstand ðŸ¦  . Zie verder.

Te gast: in gesprek met gasten over onze toestand en drijfveren voor de toekomst na de lockdown, met socioloog Godfried Enbersen, journalist Sanne Bloemink en financieel econoom Dirk Bezemer!

POST-LOCKDOWN: NOOIT MEER TERUG NAAR NORMAAL!

De Corona-lockdown. De eerste acute crisis uit onze na-oorlogse geschiedenis zette onze toekomstbeelden volledig op zijn kop. De plotse maatschappelijke stilstand legde onze grootste kwetsbaarheden bloot. En de grote ingrepen van onze regering maakten voor even een einde aan voorzichtig polderen over grijze compromissen. Ineens leek er ruimte voor een sterkere overheid. En er was een breed gedeelde roep om ambitieuze ingrepen rond arbeidsmarkt, zorg, gezondheid, milieu, klimaat en ecologie. 

Werden we ons door de crisis bewust van de noodzaak tot grote veranderingen? En zo ja, willen we die eigenlijk wel? Waar liggen onze prioriteiten nu?  En zijn er voldoende ideeën om die grote veranderingen vorm te geven? 

Over hoe het met ons gaat in de crisis, over onze nieuwe prioriteiten en de ideeën voor een andere toekomst gaan we in gesprek met socioloog Godfried Engbersen, journalist Sanne Bloemink en financieel econoom Dirk Bezemer.

GASTEN
Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Al in het begin van de Coronacrisis Startte Godfried Engbersen met zijn collega’s onderzoek naar de impact van de crisis en naar de veranderingen van onze opvattingen. 

Sanne Bloemink, journalist, publicist voor de Groene Amsterdammer en auteur van het boek De Wilde Wereld. Ze schreef het boek in het kader van de reeks “Vitale Ideeën voor de wereld van Morgen” 

Dirk Bezemer, hoogleraar Economie van de Internationale Financiële Ontwikkeling, lid van het Sustainable Finance Lab. Naar aanleiding van de Coronacrisis schreef hij “Land van Kleine Buffers.”

BIJZONDERHEDEN IN HET KADER VAN COVID19: 
Er zijn maximaal 60 zitplaatsen beschikbaar, op volgorde van binnenkomst. Kom tijdig, reserveren is niet mogelijk. Aan de deur word je gevraagd om een formulier in te vullen. 

PROGRAMMA 22 SEPTEMBER 2020
19.30-20.00 uur: Inloop
20.00 uur:  Start programma
21.30 uur:  Einde programma

LOCATIE
Hinthamerstraat 72, Huis73
RUW is powered by Huis73