NEXTSTEP ONDERWIJS: WAT IS HET DOEL VAN ONDERWIJS?

20:00
STADSBIBLIOTHEEK DEN BOSCH. Hinthamerstraat 72

NextStep Onderwijs is een programmareeks van RUW (ruwdenbosch.nl): Het podium voor discussie en praktische initiatieven rond maatschappelijke, sociale en culturele vernieuwing.

NextStep Onderwijs #1: Wat is het Doel van Onderwijs? Met Claire Boonstra!

Gratis: AANMELDEN GEWENST MAAR NIET VERPLICHT.
AANMELDING IS GEEN RESERVERING! 19.30 deur open.
aanmelden@bibliotheekdenbosch.nl

Graag nodigen wij je uit voor de KickOff van de programmareeks NextStep Onderwijs. Het basis- en middelbaar onderwijs wordt geconfronteerd met een snel veranderende samenleving. Dat onderwijs loopt in allerlei opzichten achter bij de eisen die de toekomst aan onze kinderen zal gaan stellen. Willen zij vooruit kunnen in een wereld waarin een ondernemende houding, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en digitale leesvaardigheid een grote rol spelen, dan moeten we vooruit. Met de reeks NextStep Onderwijs onderzoeken we twee maandelijks met alle geïnteresseerden en betrokkenen hoe we met dit vraagstuk verder moeten. Tijdens deze eerste aflevering vertonen we de Operation Education/TGLE film: “Wat is het Doel van Onderwijs” (30 min.), en stellen we samen met Operation Education Oprichter Claire Boonstra de agenda op voor veranderingen voor onderwijsminnend en onderwijsvernieuwend Den Bosch! En hoe we in de toekomst programma zullen maken onder de titel NextStep Onderwijs.

Routebeschrijving:
Vanaf Café/Restaurant Het Mariapaviljoen: ga links langs het gebouw, negeer de slagboom, gewoon doorlopen. Je loopt tussen twee gebouwen naar een rode, verlichte deur. De opgestelde vlaggen van het Groot Gasthuis zijn niet te missen.

Locatie:
Mariakapel van het Groot Gasthuis, Burgemeester Loeffplein 70 B/C.

Routebeschrijving:
Vanaf Café/Restaurant Het Mariapaviljoen: ga links langs het gebouw, negeer de slagboom, gewoon doorlopen. Je loopt tussen twee gebouwen naar een rode, verlichte deur. De opgestelde vlaggen van het Groot Gasthuis zijn niet te missen.