HALLO! WIJ ZIJN

De lerende stad

Hoe kunnen we ons onderwijs vernieuwen? Elke drie maanden organiseert RUW een debat of workshop rond die vraag

Het onderwijs wordt geconfronteerd met een snel veranderende samenleving. Als we willen dat onze kinderen voldoende zijn toegerust op een onzekere toekomst, kunnen we dan nog wel volstaan met de huidige organisatie van ons onderwijs? Is de klassikale benadering bijvoorbeeld nog bruikbaar? Geven we het individu voldoende kansen? En hoe moeten we onze scholen inrichten als we kinderen een ondernemende houding, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en digitale leesvaardigheid willen meegeven? Volstaan we met drie dominante diploma’s? Mogen leerlingen hun eigen onderwijs inrichten als hun situatie daarom vraagt?

Met de reeks NextStep Onderwijs onderzoeken we drie-maandelijks hoe we met deze vragen verder moeten. NextStep Onderwijs is een programmareeks van RUW.

Graphic element

Programma