Samenleven in Nederland

Dialoog tijdens de Israël-Hamas oorlog in Gaza

19:00
Hinthamerstraat 74, Ruimte 2.4

RUW organiseert een avond met dialoogtafels van twee uur en een plenaire afronding van een half uur. Deze dialoog-avond gaat over hoe de oorlog in Gaza met de staat Israël het samenleven in Nederland raakt. En over hoe we in de toekomst kunnen samenleven tegen de achtergrond van dit conflict. Leer de ervaringen van je mede-burgers kennen en deel je eigen geleefde werkelijkheid.

Terreur en invasie

De terreuraanval door Hamas op 7 oktober 2023 leidde tot internationale walging en ontzetting. Acuut leefden Joodse Nederlanders in angst en sloten zich op in hun huizen om mogelijke, verdere aanslagen te vermijden. De Israëlische reactie op de aanval van Hamas enkele weken later tot nu, maakt zo mogelijk nog meer los. De aantallen burgerslachtoffers die Israël in Gaza onder Palestijnen maakt, leiden tot wereldwijde woede en ontsteltenis. Grote verontwaardiging over de Westerse steun voor Israël leidt tot omvangrijke pro-Palestijnse sit-ins en protesten. Inmiddels kantelt die Westerse steun aan Israël door de humanitaire ramp die het in Gaza aanricht.

Spanningen in Nederland

Ook in Nederland bestaan spanningen en scherpe tegenstellingen rondom deze ongekende uitbarsting van geweld. Joden in Nederland vertonen zich zo min mogelijk herkenbaar op straat. Synagogen zijn alert op uitingen van antisemitisme en aanslagen. Tegelijkertijd is de frustratie bij de gemeenschappen met een Arabische connectie of achtergrond in Nederland, hoog opgelopen; over de vele dode Gazanen, de Westerse opstelling tegenover de staat Israël, en Israëls houding tegenover internationale kritiek. Woede en haat rondom het conflict dáár maken het moeilijk om samen te leven, ook híer. Is er in deze onpeilbare verontwaardiging nog ruimte om elkaars ervaringen en emoties te leren kennen? En valt er een manier te vinden om samen te leven terwijl dit lijden doorgaat?

IN DIALOOG

Onder leiding van een dialoogleider ga je met tot acht personen in dialoog. We hebben negen aparte ruimtes tot onze beschikking, voor elke dialoog-groep één. Centraal staat het delen van ervaringen en gezichtspunten, zonder het doel elkaar te overtuigen. Na een korte kennismakingsronde delen de deelnemers hun persoonlijke ervaringen en emoties rond deze kwestie. Het gaat erom inzicht te krijgen in het perspectief van de ander. Daarna vervolgt het gesprek met vragen over hoe samenleven hier onder deze omstandigheden mogelijk blijft. 

Aanmelden

Aanmelden voor dit programma is verplicht. Om je aan een divers ingedeelde tafel te kunnen laten plaatsnemen benaderen we je na je aanmelding met een vraag per e-mail om in twee of drie zinnen je deelname toe te lichten. Zo proberen we ervoor te zorgen dat je niet alleen met gelijkgestemden aan tafel komt te zitten. Na aanmelding rekenen we op je komst. We starten gezamenlijk en we ronden gezamenlijk af in ruimte 2.4

PROGRAMMA op WOENSDAG 17 APRIL 2024

18.30: Start inloop
19.00: Plenaire start in ruimte 2.4
19.15: Start dialoog in dialoogruimtes
21.00: Einde dialogen en start plenaire afsluiting
21.30: Uiterlijk einde gezamenlijke afronding

Organisatie

Dit programma wordt georganiseerd door RUW, powered by Huis73, in samenwerking met Vredesambassade ‘s-Hertogenbosch, Platform Religie en Levensbeschouwing ‘s-Hertogenbosch en ‘s-Hertogenbosch in Dialoog.