DE LERAAR VAN DE TOEKOMST

20:00
STADSBIBLIOTHEEK DEN BOSCH. Hinthamerstraat 72

Het onderwijs is volop in beweging. De aloude sturing van bovenaf wordt langzaam losgelaten en leraren grijpen zelf kansen om in te zetten op vernieuwing.

Meer en meer nemen leraren zelf het initiatief in het vormgeven van het onderwijs, methodes en kennisdeling. Dat vraagt een heel andere houding van de leraar. Hoe werkt de leraar van de toekomst. Wat moet de leraar van de toekomst kunnen?

Sommigen maken die stap al, en ontdekken weerstanden. Allemaal onderdeel van het experiment, maar die weerstanden zijn dodelijk voor vernieuwing. Wat moet er veranderen aan scholen om de leraar echt los te durven laten? Hoe geven we de leraar de vrijheid om die rol te pakken zonder teruggefloten of tegengehouden te worden? En welke school-organisaties hebben we nodig om de leraar echt op te laten bloeien?

Met onder andere de volgende gasten:

Coby de Vries (PO) co-auteur van het rapport: De Staat van de Leraar (ge√Įnitieerd door de Onderwijsco√∂peratie)

Kristel van den Hurk, KC De Hoven in Rosmalen en Expert Innovatie en Onderwijs!

Ronald Heidanus, coach en adviseur van Leiderschap in Onderwijs. www.leiderschapinonderwijs.nl