NONFICTION
LIVESTREAM | IN GESPREK MET PAUL VERHAEGHE OVER EEN NIEUWE TIJD

MAANDAG 4 JANUARI 2021

20.00 - 21.15 UUR

ONLINE! HIERNAAST OF VIA DEZE YOUTUBE (LINK!).

Foto Klasse.be

Livestream bij jou thuis op de bank en voor je scherm! Vrij toegankelijk en openbaar

De link naar Youtube: https://youtu.be/BsH5-vj8iuU

IN GESPREK MET PAUL VERHAEGHE OVER EEN NIEUWE TIJD
Corona confronteerde ons met onszelf. Een tot stilstand gekomen wereld gaf ons plots een hard besef van de stressfuik van het dagelijks leven. We kregen een beeld van wat we ons zelf als individueel mens ontzegden. Én Corona confronteerde ons met waar we als samenleving in tekortschieten. De gaten die zijn gevallen zijn allemaal symptomen van een samenleving gericht op efficiëntie en flexibiliteit ten koste van basale menselijke noden. 

DENKER EN DIAGNOSE-STELLER
Er is één denker die in staat is de diagnose te stellen op zowel het persoonlijke als het maatschappelijke vlak: Paul Verhaeghe. We gaan met hem in gesprek over de noodzakelijke stappen in het nieuwe jaar 2021

In zijn boeken Identiteit (2012), Autoriteit (2015) en Intimiteit (2018)) werkt hij de relatie uit tussen onze aandoeningen en de wereld om ons heen. Steevast komt hij terug op hoe onze psychologische kwalen samenhangen met de wereld die we hebben gebouwd. Waardóór we stress ervaren, aandachts-tekort bij kinderen signaleren, we antidepressiva op grote schaal inzetten. Maar wat moeten we daar nu aan doen? Corona dreef hem tot een andere vorm en schreef een vlammend betoog over wat we kúnnen doen. In “Houd Afstand Raak Me Aan” (2020) komt hij voor het eerst in zijn oeuvre tot een heel concrete agenda voor de toekomst. Wat moeten we veranderen in de samenleving om in het reine te komen met onszelf en onze verlangens? Deze vragen en meer zullen we behandelen met Paul Verhaeghe. 

LEES MEE! KERSTKADOTIP!
Voor dit vraaggesprek zoomen we in op Paul Verhaeghe's boeken Intimiteit(2018) en Houd me vast, raak me aan (2020). Er staat een mooie kerstvakantie voor de deur om ze te lezen! 

VRAAG VOOR PAUL VERHAEGHE?
Heb je een vraag voor Paul Verhaeghe? Stel hem vooraf via info@ruwdenbosch.nl of reageer in de Livechat van Youtube en we proberen het onderwerp te behandelen of letterlijk als vraag te stellen. 

PROGRAMMA 4 JANUARI
20.00 - Start Livestream en gesprek met Paul Verhaeghe
21.15 - Einde gesprek.

LOCATIE: THUIS
RUW is powered by HUIS73

 

VIDEO...