"THERE IS AN ALTERNATIVE"
MARIAN DONNER. ZELFVERWOESTING.

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019

20.00 - 21.30 UUR

BABEL, HINTHAMERSTRAAT 72

Foto: Maarten van der Kamp. 

Vrije Toegang, aanmelden niet nodig

Meet Marian Donner, zelfverwoester. Ze schreef "Zelfverwoestingsboek", hét anti-zelfhulpboek als recept tegen de tijd waarin we leven. Ze is zeer kritisch over de dominante ideologie van onze tijd. Dat verfijnde en allesomvattende denken in termen als zelfverbetering, marktwerking en afbouw van sociale zekerheden dat we neoliberalisme noemen. Alles in dit systeem is er op gericht om ons met elkaar te laten concurreren de beste te zijn. Het dwingt ons tot overgave, put ons uit, trekt ons leeg. Hoe kan je je tegen zo'n systeem verzetten? Een interview, Q&A, discussie.

Ook gaan we in gesprek met Janneke Swanenberg, oprichter van The Conversation, Janneke Swanenberg. (https://www.the-conversation.nl), waarmee ze via een evenement samen met andere jongeren en professionals naar buiten treedt met haar ervaringsdeskundigheid op het gebied van burn-out en depressie bij jongeren. Hoe kijkt zij naar de inzichten van Donner. Ziet zij ook de druk van de buitenwereld? En hoe denkt zij over Donner’s voorstel tot zelfverwoesting?

Een voorproefje uit Marian's boek:

"Erbij horen. Meedoen. Dat is waar het om gaat. 
    Wees positief, loop rechtop, ruim je huis op, maak 's ochtends je bed op, verlaat je comfortzone, breng routines aan, stel prioriteiten, ken je kracht, werk aan je zwaktes, luister naar anderen, negeer slecht advies, wees dankbaar. En lach. Lach echt, het soort lach waarbij ook je ogen meedoen, het reduceert stress. Doe aan sport, doe aan mindfulness, leer je woede en angsten beheersen, eet gezond, groene smoothies, avocado's: alleen als je lichaam optimaal presteert, zal ook je geest dat doen. Maak een plan, hou je eraan, want je kunt het, yes you can, eat that frog, spark joy, geef geen fuck en denk anders!
    Net als in reclames is het allemaal even inspirational. Motivational. Empowering. En net als in reclames ligt het probleem altijd bij jou."

(Uit: "Zelfverwoestingsboek" (Das Mag), p. 15).

▬▬▬ GASTEN ▬▬▬▬

-Marian Donner: na diverse rollen in politieke campagnes en ontwikkelingswerk nu auteur en publicist, voor De Groene Amsterdammer, De Volkskrant en NRCHandelsblad.

-Janneke Swanenberg. Als ervaringsdeskundige met burn-out en depressie besloot ze het evenement The Conversation te starten om mentale problematiek onder jongeren bespreekbaar te maken.

▬▬▬ OVER DE GESPREKKEN: “THERE IS AN ALTERNATIVE” ▬▬▬▬

Er is iets mis met onze tijd. Denker en opinie-makers tonen aan dat we aan de grenzen zijn beland van wat we aankunnen als ‘samen’-leving. Volgens hen zijn we doorgeschoten in het moderne, onbeteugelde kapitalisme. De groei staat centraal. De machine van de markt domineert onze samenleving. Ons dagelijkse leven raakt meer en meer ondergeschikt aan de waarden van efficiëntie, rendement en concurrentie. Degenen die proberen te verwoorden wat de moeite waard is om tóch te beschermen, worden als snel verdacht gemaakt. Zijn er eigenlijk nog wel ideeën over wat de moeite waard is? 
In deze serie laten we de duiders van onze orde aan het woord. We brengen hun bezwaren in kaart zoeken met ze naar de alternatieven. Wat moeten we echt anders aanpakken? Het tekort aan ideeën over wat van waarde is? De zorg? De talloze burn-outs? Het flex-leger? Solidariteit? Ruimte voor ideeën voor een nieuwe orde

▬▬▬▬ PROGRAMMA DONDERDAG 19 SEPTEMBER  â–¬â–¬â–¬â–¬â–¬

19.30 uur: INLOOP
20.00 uur: START GESPREK MET MARIAN DONNER
20. 45 uur: Q&A/DISCUSSIE
21.30 uur: NAPRATEN/DRANKJES

▬▬▬▬▬▬▬▬ LOCATIE ▬▬▬▬▬▬▬▬ 

RUW, powered by Babel. Hinthamerstraat 72 Hartje Centrum. 

FOTO'S...