TEGENLICHT MEET UP DB
ONS GEMEENGOED

WOENSDAG 18 APRIL 2018

19.30 UUR

STADSBIBLIOTHEEK DEN BOSCH. Hinthamerstraat 72

Toegang gratis, aanmelden niet nodig.

EEN OPVALLENDE GAST UIT BELGIE! EN EEN OPVALLENDE HOST!

Burger-initiatieven bouwen een nieuwe samenleving, precies daar waar de overheid en markt gaten laten vallen. We ontvangen bezoek uit GENT: Dirk Holemans, parlementslid, denker, schrijver en onderzoeker. Hij schetst ons de omvangrijke plannen van Gent als Commonsstad van Europa, waar burgers samen met het stadsbestuur een modelstad bouwen voor de rest van de wereld. Hoe kan onze stad daarvan leren? En we gaan het gesprek aan met de bestuurders en burgerinitiatieven in onze stad.

AFLEVERING TEGENLICHT: HET GEMEENGOED
Sinds 2005 heeft het aantal burgercollectieven in Nederland, ook wel samengevat onder de term commons, een enorme vlucht genomen. In een burgercollectief nemen burgers zelf het initiatief tot gezamenlijk beheer in situaties waar de overheid of de markt het laat afweten. Ouderparticipatiecrèches, Wikipedia, broodfondsen of windenergie-coöperaties zijn daar goede voorbeelden van. Uitgangspunt is dat men niet uitgaat van het eigen belang. Op korte termijn moet er misschien zelfs iets worden ingeleverd. Maar uiteindelijk komt het collectieve belang alle participerende leden ten goede.

Ook onze stad kent deze groeiende initiatieven. Hoe kan onze stad deze initiatieven het beste de ruimte geven, van kracht voorzien en ze in staat stellen echt de toekomst vorm te geven? Daarover gaan we in gesprek met bestuurders, burgerinitiatieven en de leden van al die gemeenschappen binnen onze stad die hun omgeving versterken met het bouwen aan kleinschalige solidariteit.

GAST en HOST
GASTEN en HOST
-dr. Dirk Holemans, lid van het Vlaams parlement, onderzoeker, publicist en coördinator van denktank Oikos (http://www.oikos.be). Dirk speelt een stevige rol in de commonsbeweging van Gent. Hij werkte mee aan het door de Burgemeester gevraagde stadsadvies Gent: Commonsstad van de toekomst, geschreven door Michel Bauwens. 

- Douwe Korting, bestuurslid van Coöperatie Herenboeren Wilhelminapark en actief binnen Herenboeren Nederland. Dit initiatief met leden uit de regio Den Bosch, Vught, Boxtel, Sint Michielsgestel, verbindt 140 gezinnen rond een boerderij waarvan ze 60% van hun voeding ontvangen. Zo houden ze controle over wat ze binnen krijgen en de productiemethodes die ze hanteren. Zie: https://wilhelminapark.herenboeren.nl

- Ad Pijnenborg, ambassadeur burgerinitiatief Zorgcoöperatie Hoogeloon: sinds 2005 bundelen ze als inwoners van Hoogeloon de krachten om de zorg in hun dorp zelf te organiseren. Met als doel om oudere mensen in Hoogeloon tekunnen laten blijven wonen, ook als zij intensievere zorg nodig hebben. Zodat ze betrokken blijven bij het dorp en het dorp bij hen. http://zorgcooperatie.nl

- Wieke Wijnen, aanjager sociale coöperatie Copernikkel. Burger-coöperatie Copernikkel is een ontmoetingsplaats en lanceerplek van samenwerkingen en ondernemen in de wijk door wijkbewoners.  www.copernikkel.nl

- Joep Mol. Joep is voorzitter van Coöperatieve Vereniging Bossche Windmolen West (www.bosschewindmolenwest.nl). De vereniging bouwt aan burgerbezit van -en deelname aan - één van de windmolens die op het industrieterrein De Rietvelden wordt gerealiseerd. 

- Paul Kagie, oa. Wethouder Welzijn/Wijkgericht Werken/Organisatievernieuwing 

-HOST: Bart Eigeman. Zelfstandig adviseur, oud-wethouder Den Bosch (Groen Links). In zijn wethouderschap en adviseursrollen deed Bart veel kennis en ervaring op over hoe de gemeente omgaat met het initiatief dat burgers zelf nemen.
PROGRAMMA WOENSDAG 18 APRIL
19.00 uur: Inloop
19.30 uur: Tegenlicht aflevering ‘Het Gemeengoed’ kijken! Aflevering al gezien? Loop tot 20.30 gerust binnen.
20.30 uur: Kennismaking met gasten, korte lezing door Dirk Holemans en gesprek.
21.30 uur: napraten, drankjes.

LOCATIE
RUW, powered by BiEB. Hinthamerstraat 72 Zie: www.ruwdenbosch.nl/contact

ROUTE
Hartje Centrum, in de StadsBibliotheek. Dat ga je gewoon vinden!