BOSSCHE ONDERWIJSINNOVATIELAB

WOENSDAG 12 APRIL 2017

19.30 UUR

STADSBIBLIOTHEEK DEN BOSCH. Hinthamerstraat 72

Aanmelden verplicht! Aanmelden via: http://bit.ly/2mekNQ4
----------------------------------------------------------------------------

Mensen ontmoeten met frisse ideeën over innovatie in het onderwijs!

Welke innovatieve projecten zijn er en welke kansen zijn er in de toekomst? Het Bossche OnderwijsInnovatieLab is een bijeenkomst voor iedereen die voor innovatie in het onderwijs wil zorgen, van basisschool tot bedrijfsleven. De gemeente ’s-Hertogenbosch organiseert deze bijeenkomst op woensdag 12 april. We doen dit samen met RUW.

We verwachten een flinke vertegenwoordiging van onderwijsinstellingen en onderwijspartners maar ook gemeenteraadsleden en andere belangstellenden voor onderwijsinnovatie. Deel dit event gerust met iedereen interesse in onderwijsinnovatie.

PROGRAMMA EN DEBAT
Het Bossche OnderwijsInnovatieLab start om 19.30 uur en wordt geleid door Ruud Geven van RUW.

Na korte pitches van alle organisaties en instellingen die vorig jaar subsidie uit het Onderwijsinnovatiefonds hebben ontvangen, gaan we met elkaar in gesprek over onderwijsinnovatie. Wat kunnen we leren van de concepten die de pitchers op dit moment uitwerken? Hoe kan dit leiden tot meer en nog betere innovatieve ontwikkelingen? We wisselen er graag met u over van gedachten.

PITCHES
In 2016 kregen 9 innovatieve onderwijsconcepten een subsidie uit het Onderwijsinnovatiefonds. Zij zijn alle 9 aanwezig om een mooie pitch te verzorgen over hun project. In willekeurige volgorde:

1. Dutch Innovation School, Evert-Jan Ulrich
Ervaren hoger opgeleiden werken in groepen aan ondernemerschap, bij- en omscholing om zich future workskills eigen te maken.

2. Expeditie Basisschool, Marlies Pulsford
Ouders, leerkrachten en leerlingen gebruiken een nieuw ontwikkeld instrument om op gestructureerde wijze de ontwikkeling van het kind te stimuleren, thuis en op school.

3. De Duurzame school, Rene Dullaart
Leerlingen van Bossche Kindcentra kiezen hun eigen duurzaamheidsthema’s. Ze worden begeleid door leerkrachten en professionals en vrijwilligers uit andere organisaties.

4. Bossche Educatieve Partners, Hans Tijssen
Ontwikkeling van talenten van kinderen gebeurt binnen het Kindcentrum en door educatieve partners. Het aanbod moet beter zijn afgestemd; niet stapelen maar vervangen.

5. Provaardig, Paula Samson
Leerlingen uit groep 6,7 en 8 van de basisschool worden uitgedaagd samen met wijkbewoners en jongerenwerk hun talenten te verkennen in en buiten de school.

6. Smart Opleiden, Jacques Doomernik
Onderwijs en bedrijfsleven werken samen aan het inbouwen van ICT in opleidingen voor zowel mbo-studenten als werkenden. Dit gebeurt voor verkeerssystemen, infratechniek en autoschadeherstel.

7. Het Ambachtshuis Den Bosch, Giel Pollemans
Via de meestergezel-methode biedt het Ambachtshuis kleinschalige vakscholing en leerwerkprogramma’s voor eigentijdse ambachten.

8. Tienerschool 0-14, Fleur Cerini
Een verkennend onderzoek naar mogelijkheden om het onderwijspalet uit te breiden met een onderwijsvorm voor leerlingen van 10 tot 14 jaar waarbij talentontwikkeling en gepersonaliseerd leren centraal staan.

9. Pitch 073, Margo Elemans
Met de app Pitch073 wisselen beroepskrachten in de Kindcentra 0-13 innovatieve ideeën uit, leidend tot een innovatieplatform.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum: woensdag 12 april 2017
Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Kapel van het Gasthuiskwartier, Burgemeester Loeffplein 70 B/C, 5211 RX ’s-Hertogenbosch. Kijk op de website van RUW hoe u er komt: www.ruwdenbosch.nl/contact.

AANMELDEN
Meldt u zich s.v.p. aan met dit digitale formulier: http://bit.ly/2mekNQ4. U ontvangt automatisch een bevestiging.

MEER INFORMATIE
Hebt u nog vragen over de bijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar secretariaatMO-OAP@s-hertogenbosch.nl.

VIDEO...