EWALD ENGELEN: EN NOG VALT HET KWARTJE NIET!

Gratis toegankelijk, aanmelden niet nodig. 

RUW & Achter de Poort presenteren!

“En Nóg Valt Het Kwartje Niet”

TE GAST!
Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie UvA!

En uit de Bossche politiek: Judith Hendrickx (Bossche Groenen) en Nol Roos (Bossche Volkspartij), Joke van der Beek, oud-wethouder PvdA en oud-waarnemend Burgemeester Den Bosch.

Na de verkiezingen leek iedereen opgelucht. In Nederland werd immers de wereldwijde golf van ‘rechts-nationaal-populisme’ tot staan gebracht. We mochten trots zijn, zo klonk het. Maar we zien iets over het hoofd. Ewald Engelen noemt het “de grote vervreemding van de politieke en bestuurlijke kaste van het eigen electoraat” (Groene Amsterdammer, 23-3 jl.). Volgens hem blijft de politieke elite maar vasthouden aan het idee dat de kiezer de goede bedoelingen en ideeën niet heeft begrepen. Intussen laten de traditionele politieke partijen de concrete bronnen van ergernis voor wat ze zijn. Het werkelijke idealisme ontbreekt volgens hem in de politiek.

Wat valt er te leren voor onze stad? De Gemeenteraadsverkiezingen staan in maart 2018 alweer voor de deur. De PVV werd hier de tweede partij en verkondigde recent de strijd aan te gaan met de Bossche Volkspartij. Is een stem op de PVV niet ook een daad tegen de steeds scherper wordende tweedeling, armoede, rechtsongelijkheid en onzekerheid? Waarom is een stem op de PVV dan het enige alternatief voor mensen in de verdrukking? Of gaan andere partijen en bewegingen toch reageren? Kan de politiek deze kiezers eindelijk serieus gaan nemen? En wat is daar dan voor nodig?

PROGRAMMA:
19.30-20.00: Inloop
20.00-20.30: Interview Ewald Engelen
20.30-21.30: Gesprek met Judith Hendrickx (Bossche Groenen), Nol Roos (Bossche Volkspartij) en Joke van der Beek, oud-wethouder PvdA en oud-waarnemend Burgemeester Den Bosch.

ROUTE:
Vanaf Café/Restaurant Het Mariapaviljoen: ga links langs het gebouw, voorbij de slagboom. De opgestelde vlaggen van RUW zijn niet te missen. Zie ook www.ruwdenbosch.nl/contact